Габрово '21

Европейски зелен лист

Часът на Земята: 60 минути за природата с изгасено осветление

В съботната вечер на 27 март 2021г., може да прекарате 60 минути с изгасено осветление вкъщи, с което ще станете част от световната инициатива Часът на Земята, която тази година е посветена на опазването на животинските и растителни видове на планетата.