Габрово '21

Европейски зелен лист

ЕКИП

Севдалина Ненкова
Севдалина Ненкова
Цялостно изпълнение и организация
Галина Витанова
Галина Витанова
PR, международно отразяване, реклама и публичност
Мария Радойчева
Мария Радойчева
PR, радио отразяване, дейности по управление на отпадъците
Ивайло Захариев
Ивайло Захариев
Дизайн, аудио-визуални материали, технологично осигуряване
Васил Георгиев
Васил Георгиев
Дизайн, програмиране, технологично осигуряване
Габриела Йосифова
Габриела Йосифова
Младежки и доброволчески дейности
Пенчо Койчев
Пенчо Койчев
Комуникация с външни организации, координация