Габрово '21

Европейски зелен лист

За инициативата

Европейската титла “Зелен лист” през 2021 г. бе присъдена съвместно на Габрово в България и Лапеенранта във Финландия.

За 2020 г. европейската титла “Зелен лист” бе присъдена съвместно на Лимерик в Ирландия и Мехелен в Белгия. Сред бившите печеливши градове са: Льовен (Белгия), Голуей (Ирландия), Хорст ан де Маас (Холандия), Корнела де Льобрегат и Молет дел Валес (Испания). Торес Ведрас (Португалия) и Векше (Швеция).

Европейското състезание признава ангажимента на града към по-добри екологични резултати. Схемата е съсредоточена специално върху усилията, които генерират зелен растеж и нови работни места.

Прес съобщения за печелившите европейски градове със зелени листа можете да намерите по-долу:

Габрово и Лапеенранта

Лимерик и Мехелен

Корнела де Льобрегат и Хорст ан де Маас

Льовен и Векше

Голуей

Торес Ведрас

Молет дел Валес

Какво представлява Европейската награда “Зелен лист”?

Спечелете признание за вашите екологични постижения

Европейската награда “Зелен лист” е състезание, насочено към градовете и градовете в цяла Европа, с население от 20 000 до 100 000 жители, което признава ангажираност към по-добри екологични резултати, с особен акцент върху усилията, генериращи зелен растеж и нови работни места.

Целите на Европейската награда “Зелен лист” са три:

• Да признае градовете, които демонстрират добри екологични резултати и ангажираност за генериране на зелен растеж;
• Да насърчи градовете да развиват активно екологичното съзнание и участие на гражданите;
• Да се ​​определят градовете, способни да действат като „зелен посланик“ и да се насърчават други градове да напредват към по-добри резултати в областта на устойчивостта.
Европейската награда “Зелен лист” се връчва ежегодно от Европейската комисия заедно с Европейската награда за зелена столица.

На заден план

За да подпомогне работата по създаването на все по-добра среда за европейските граждани, ЕС прие Седмата програма за действие в областта на околната среда (7-ма ПДОО), озаглавена „Да живееш добре в границите на нашата планета“. Той предоставя основата за политиката на ЕС в областта на околната среда до 2020 г. Тази програма има за цел да подобри екологичната устойчивост на Европа и да превърне ЕС в приобщаваща и устойчива зелена икономика.

Седмата ПДОС включва конкретна цел на политиката „Подобряване на устойчивостта на градовете в ЕС“. Той предвижда, че ЕС ще насърчава и разширява съществуващите инициативи, които подкрепят иновациите и най-добрите практики в градовете, като позволяват по-добри мрежи и обмен между градовете и насърчават водещите да покажат как водят към устойчивото градско развитие.

Европейската награда за зелена столица (EGCA), стартирана през 2008 г., е една от тези инициативи. След успеха му много по-малки градове търсят признание от ЕС за техните усилия и ангажираност в областта на устойчивостта и околната среда. В отговор Европейската комисия стартира Европейската награда “Зелен лист”.

Ако искате повече информация за Европейската награда “Зелен лист”, моля, изпратете имейл на: info@europeangreenleaf.eu.