Габрово '21

Европейски зелен лист
Габрово подобрява административните процеси в енергийната сфера
09.02.2023, 14:47 Миглена Въгленова

Уличните и парковите натриеви лампи в Габрово бяха заменени с нови енергийно ефективни LED осветителни тела © Община Габрово

Община Габрово ще създаде нов организационен пакет от стратегически документи за по-доброто изпълнение на дейности в сферата на енергийния преход. Идеята е местните управленски структури и гражданите да бъдат въвлечени в прилагането на енергийните практики.

Инициативата е в рамките на проекта „Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“, който ще бъде изпълнен в партньорство с Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ до месец януари 2024 г.

Целта е да бъде изготвена стратегия за управление, съобразена с принципите на устойчивата енергия и климат, както и вътрешни административни правила, кодекс за устойчива мобилност и наръчник за комуникация с гражданите. Планира се внедряване на стандарта ISO 50001 в работата на Община Габрово, както и прилагане на модели от проекта STARDUST в областта на транспорта, сградите, осветлението, зелените обществени поръчки и др.

За експертите и широката общественост ще бъдат организирани специализирани събития за споделяне на трудностите по пътя на енергийния преход и информация за възможностите за въвеждане на енергоефективни мерки.

Общата стойност на проекта е 20 000 евро, като Община Габрово ще получи около 25 процента от сумата. Финансирането е по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ чрез механизма на Европейската комисия Scalable Cities за интелигентни градове и общности.