Габрово '21

Европейски зелен лист
Габрово – партньор в европроект за енергийния преход
18.07.2022, 05:55 Миглена Въгленова

Община Габрово ще бъде партньор в международния проект „Местни собственици на енергия“ – „Подпомагане на енергийните общности в Адриатика, Балканите и отвъд“. Финансирането е по подпрограмата „Преход към чиста енергия“ от програмата на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“.

Целта е да се даде възможност на местните власти и регионите да изпълнят плановете си за устойчива енергия чрез подпомагане на енергийни проекти и сътрудничество в общността. Фокусът е върху внедряването на системи за добив на слънчева енергия и различни видове възобновяеми източници – вятър, вода, биомаса и геотермална енергия.

Предвидени са конкретни инициативи за енергийна ефективност в три пилотни области – Крит в Гърция, Загреб в Хърватия и Бистрица в Румъния. Програмата ще бъде възпроизведена в пет „сателитни“ района – Габрово в България, Никозия в Кипър, Тулча в Румъния, Усарамана и Вилановафору в Италия.

Участниците ще имат достъп до експертна помощ, обучения, насоки за работа с гражданите и бизнеса, адаптиране на местните политики, опростяване на регулаторните пречки, начини за финансиране и др. Опитът от проекта ще подкрепи градовете, които имат намерения да постигнат климатична неутралност до 2050 г. съгласно целите на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 1 758 511 евро. Бюджетът за Габрово e 29 840 евро, от които 1 421 евро са собствен принос. Дейностите ще стартират през есента и ще продължат 36 месеца. Водещ партньор е Европейската асоциация на местните власти в енергиен преход (Energy Cities), а участници са 15 организации от 8 европейски държави.