Габрово '21

Европейски зелен лист
Първото соларно устройство по демо проекта е монтирано
26.01.2022, 12:42 Мария Радойчева

Специално соларно съоръжение, представляващо дървена арка с две пейки, вече е монтирано в зоната до бл. Дунав в Габрово.

Изграденото съоръжение е оборудвано със соларни панели, които ще осигурят захранването на сензорите в изградените нови подземни контейнери за отпадъци. Освен своята практична функция соларното устройство предлага места за сядане и 8 бр. изходи за захранване на мобилни устройства. Съчетаващо функционалността на соларното захранване с удобствата на парковите мебели, новото соларно съоръжение е изработено по индивидуален проект, неговият дизайн е специално създаден за Габрово, като авторите са потърсили форма и визия, такива че да се вписват в градската среда и да осигуряват комфорт на онези, които ще предпочетат да използват за отдих новоизграденото съоръжение.

В рамките на изпълнението на демонстрационния проект предстои разполагането и на второ соларно съоръжение, което ще бъде позиционирано в зоната на втората площадка за „умно“ подземно сметосъбиране, намираща се на ул. „Аврам Гачев“ №33. Второто съоръжение ще има различен дизайн и форма, като отново ще съчетава практичното с функционалното и артистичното.

Соларното съоръжение е изработено от фирма "ТЕХНОСЪН" ЕООД, гр. Бургас, като част от дейностите по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.