Габрово '21

Европейски зелен лист
Габрово търси подкрепа по програма „Лайф“ за енергийния преход
21.01.2022, 14:53 Миглена Въгленова

Община Габрово се включи като партньор в международния проект „Местни собственици на енергия“ – „Подпомагане на енергийните общности в Адриатика, Балканите и отвъд“. Кандидатстването е по подпрограмата „Преход към чиста енергия“ от програмата на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“.

Целта е да се даде възможност на местните власти и регионите да изпълнят плановете си за устойчива енергия чрез подпомагане на енергийни проекти и партньорства в общността. Фокусът е върху внедряването на системи за добив на слънчева енергия и различни видове възобновяеми източници – вятър, вода, биомаса и геотермална енергия.

В случай че проектът получи одобрение, се предвиждат конкретни инициативи за енергийна ефективност в три пилотни области – Крит в Гърция, Загреб в Хърватия и Бистрица в Румъния. Програмата ще бъде възпроизведена в шест „сателитни“ района – Габрово в България, Тирана в Албания, Никозия в Кипър, Тулча в Румъния, Усарамана и Вилановафору в Италия.

Участниците ще имат достъп до експертна помощ, обучения, насоки за работа с гражданите и бизнеса, адаптиране на местните политики, опростяване на регулаторните пречки, начини за финансиране и др. Опитът от проекта ще подкрепи градовете, които имат намерения да постигнат климатична неутралност до 2050 г. съгласно целите на Европейския съюз.

Дейностите са заложени за период от 36 месеца. Общата стойност на проекта е 1 758 588.41 евро, прогнозният бюджет за Габрово e 27 777.34 евро. Водещ партньор е Европейската асоциация на местните власти в енергиен преход (Energy Cities), а участие са заявили 23 организации от 14 европейски държави.