Габрово '21

Европейски зелен лист
Габрово от годината на Зеления лист към бъдещето
13.12.2021, 08:50 Галина Витанова

За гражданите на Габрово годината на наградата Европейски зелен лист е повод да се свържат с други европейски градове и наистина да се ангажират с критичните въпроси на нашето време и да покажат иновативни и авангардни решения на общите ни глобални проблеми.

През последните 12 месеца Община Габрово се посвети на създаването на по-добър град, по-екологичен и по-устойчив. Свързахме умове, за да култивираме сътрудничество, партньорство и солидарност. Това са ценностите, които насърчаваме и те формират нашите колективни приоритети.

Краят на 2021 г. е времето, когато благодарение на всичко, което направихме и постигнахме, ние поставяме основите на едно по-здравословно, по-безопасно и по-проспериращо утре. Наградата Зелен лист беше момент на трансформация за Габрово, благодарение на който създадохме смислени партньорства и се посветихме на едно по-зелено и устойчиво бъдеще.

Благодаря на всички ангажирани по пътя на осъществяването на тази кауза!

Таня Христова

Кмет на община Габрово

Филм - https://vimeo.com/654927510/1525893aea 

Снимки финално събитие