Габрово '21

Европейски зелен лист
Таня Христова: „Габрово е зелена, иновативна и достъпна община“
21.09.2021, 13:11 Миглена Въгленова

„Визията ни за Габрово е да бъде зелена, иновативна и достъпна община, със силна икономика, богато културно наследство, устойчив туризъм и отворена към хората.“, каза кметът Таня Христова по време на участието си във форума „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“.

Събитието се състоя в рамките на Годишната среща на местните власти от 19 до 21 септември 2021 г. в курорта Албена. В нея се включи и зам.-кметът по финанси и собственост на община Габрово Мария Йозова.

Таня Христова представи постиженията, инициативите и проектите за превръщането на Габрово в умен град. „Ние прилагаме системен подход в управлението на отпадъците и работим за промяна нагласите на хората, целим да намалим парниковите газове с 40% до 2030 г. и сме пионери в енергийната ефективност. Следим качеството на въздуха и на водата, въведохме синя зона, подобряваме достъпността и градската мобилност, а съвсем скоро в града ще ползваме и електрически скутери.“, обяви кметът.

Тя изтъкна, че Габрово е един от лидерите по комплексно прилагане на политиките за устойчиво развитие на местно ниво. Немалко е постигнато в сферата на енергийната ефективност, благоустрояването на градската среда, обществения транспорт, разделното събиране на отпадъците и кампаниите с гражданите. Доказателство за успехите е екологичната награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“, чийто носител за 2021 г. е Габрово.

В дискусията, която бе част от Конференцията за бъдещето на Европа, бяха споделени добри практики от общините Бургас, Кърджали, Белене, Враца и италианския град Парма. Българският евродепутат Ева Майдел откри панела и говори за предизвикателствата на Зелената сделка и въглеродния преход.

Паралелно с деловата програма се проведе традиционното изложение за общини и съвременни решения, приложими в дейността на администрациите – „Общинско ЕКСПО“, организирано от търговското дружество на Националното сдружение на общините в Република България „НСОРБ – Актив“. Участници в него бяха 27 фирми и 6 общини.

В синхрон с екологичната тема Община Габрово и акционерно дружество „Сенстейт Технолоджис“ представиха на общ щанд успешни проекти и иновативни разработки за развитието на умни градове и опазване на околната среда.

Фирмата е регистрирана през 2020 г. в Габрово. Нейната платформа следи качеството на въздуха в реално време чрез станции, които са инсталирани на осем точки в града. Предстои системата да бъде доразвита с възможности за получаване на данни за трафика, водите, публичната инфраструктура, управлението на отпадъците и други.

Представяне на Община Габрово